Saturday, September 1, 1973
at Houston Astrodome, Houston, TX