Monday, December 1, 1975 - 9:00PM
at Miami Orange Bowl, Miami, FL
ABC - Frank Gifford, Howard Cosell, Alex Karras