<<     1931     |     1932 Staten Island Stapletons

<<     Portsmouth Spartans     |     Index     |     Boston Braves     >> 


Sunday, September 25, 1932 - 3:00PM
at Thompsons Stadium, New York, NY
Sunday, October 2, 1932 - 3:00PM
Chicago Bears  0  vs
at Thompsons Stadium, New York, NY
Sunday, October 9, 1932 - 2:00PM
at Ebbets Field, Brooklyn, NY

Sunday, October 16, 1932 - 2:30PM
at Thompsons Stadium, New York, NY
Thursday, October 20, 1932 - 2:30PM
at Thompsons Stadium, New York, NY
Sunday, October 23, 1932 - 3:15PM
at Wrigley Field, Chicago, IL

Sunday, October 30, 1932 - 3:00PM
at City Stadium, Green Bay, WI
Sunday, November 6, 1932 - 2:00PM
at Braves Field, Boston, MA
Sunday, November 13, 1932 - 2:15PM
at Polo Grounds, New York, NY

Sunday, November 20, 1932 - 2:15PM
at Thompsons Stadium, New York, NY
Sunday, November 27, 1932 - 2:15PM
at Thompsons Stadium, New York, NY