<<     New York Yankees     |     Philadelphia Quakers     |     Rock Island Independents     >> 
1926 Philadelphia Quakers