< Brooklyn vs New York | Portsmouth vs Staten Island | Green Bay vs Chicago >

Sunday, October 16, 1932 - 2:30PM
at Thompsons Stadium, New York, NY