<

Monday, September 9, 1968 - 9:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX