Thursday, November 27, 1969 - 4:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX