Saturday, September 4, 1971 - 9:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX