Thursday, August 23, 1973 - 9:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX