Sunday, November 24, 1974 - 1:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX
CBS - Dick Stockton, Pete Retzlaff, Jane Chastain