Monday, October 7, 1974 - 9:00PM
at Miami Orange Bowl, Miami, FL
ABC - Frank Gifford, Howard Cosell, Alex Karras