Monday, November 24, 1975 - 9:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX
ABC - Frank Gifford, Howard Cosell, Alex Karras