Saturday, September 3, 1977 - 9:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX