Sunday, September 30, 1979 - 1:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX
NBC - Don Criqui, John Brodie