Monday, August 11, 1980 - 8:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX