Thursday, August 9, 1990 - 8:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX