Sunday, December 4, 1994 - 4:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX
FOX - Thom Brennaman, Anthony Munoz