Sunday, December 10, 1995 - 1:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX
FOX - Kenny Albert, Anthony Munoz