Sunday, October 29, 1995 - 4:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX
FOX - Kenny Albert, Anthony Munoz