< Miami vs Atlanta | San Francisco vs Arizona | Washington vs New York >

Sunday, September 13, 2009 - 1:15PM
at University of Phoenix Stadium, Glendale, AZ
FOX - Sam Rosen, Tim Ryan, Nischelle Turner