Sunday, November 25, 2012 - 1:02PM
at Raymond James Stadium, Tampa, FL
FOX - Thom Brennaman, Charles Davis, Laura Okmin