<<     1967     |     1968 Houston Oilers     |     1969     >>

<<     Denver Broncos     |     Index     |     Kansas City Chiefs     >> Monday, September 9, 1968 - 9:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX
Saturday, September 14, 1968 - 8:00PM
Houston Oilers  24  vs
at Miami Orange Bowl, Miami, FL
Saturday, September 21, 1968 - 11:00PM
Houston Oilers  14  vs
at San Diego Stadium, San Diego, CA

Sunday, September 29, 1968 - 4:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX
Sunday, October 6, 1968 - 4:00PM
Miami Dolphins  24  vs
at Houston Astrodome, Houston, TX
Sunday, October 13, 1968 - 1:30PM
Houston Oilers  16  vs
at Fenway Park, Boston, MA

Sunday, October 20, 1968 - 4:00PM
New York Jets  20  vs
at Houston Astrodome, Houston, TX
Sunday, October 27, 1968 - 1:30PM
Houston Oilers  30  vs
at War Memorial Stadium, Buffalo, NY
Sunday, November 3, 1968 - 1:30PM
Houston Oilers  27  vs
at Nippert Stadium, Cincinnati, OH

Sunday, November 10, 1968 - 1:30PM
at Shea Stadium, New York, NY
Sunday, November 17, 1968 - 4:00PM
Denver Broncos  17  vs
at Houston Astrodome, Houston, TX
Thursday, November 28, 1968 - 1:30PM
Houston Oilers  10  vs
at Municipal Stadium, Kansas City, MO

Saturday, December 7, 1968 - 4:30PM
Buffalo Bills  6  vs
at Houston Astrodome, Houston, TX
Sunday, December 15, 1968 - 4:00PM
at Houston Astrodome, Houston, TX